Anti-Fatigue - Electrical safety matting

 

Det finns i huvudsak två typer av elsäkerhetsmattor: De som isolerar kroppen från att bli ledare av kraftiga elstötar (icke konduktiva), och de som leder bort statiska laddningar från den mänskliga kroppen (ESD - Electro Static Discharge). Till de senare finns dessutom en rad jordningstillbehör som ytterligare ökar säkerheten. 

Insulating and non-conductive
Resistive relief
ESD mat with basic comfort
ESD matting for worktables
För rengöring av ESD-mattor
Connects ESD mats to ground
Connects Anti-Stat POP™ mat to ground
Connecing wrist bands to ground
Connects grounding cords to ground
Connecting skin to ground
Connecting feet to ground
 
Aprio AB     Gubbängsvägen 106     SE-122 45 Enskede     Tel: +46 8 5221 9200     Web: www.aprio.se     E-mail: [email protected]