Grunden för arbetsmiljön läggs på golvet

De största vinsterna med ergonomiska mattor är en friskare och mer produktiv personalstyrka samt en säkrare arbetsmiljö. Flertalet empiriska studier och erfarenheter från användare visar också på att den initiala investeringen betalar av sig tämligen omgående i form av ökad produktivitet samt färre arbetsskador och sjukdagar.

Diagrammet visar på sambandet mellan sjukfrånvaro och effekten av att stå på avlastningsmattor jämfört med för hårda eller mjuka underlag.

Varför alla dessa mattor?

Även om all forskning delar slutsatsen om den stora nyttan av avlastningsmattor så handlar det fortfarande om hur individen upplever en matta. En arbetares fysiska storlek och dennes uppfattning om vad som är bekvämt gör att olika mattor väljs. En person som väger 90 kg behöver en annan matta än den som väger 60 kg.

 

Förutom mattans hårdhet/mjukhet är det även viktigt att ta hänsyn till de rörelsemönster som krävs vid olika arbetsmoment. Nivån på halkmotstånd måste därför vägas mot hur lätt man ska kunna vrida på kroppen.

 

Oavsett vilket behov ni har så garanterar vårt breda sortiment att ni hittar en matta som passar just er. 

På dessa sidor kan du läsa mer om hur du skapar en god arbetsmiljö, vilka mattor som är lämpade för olika situationer samt ett urval av lösningar som våra återförsäljare levererat. Välj undersida i den horisontella menyn ovan.

Aprio AB     Gubbängsvägen 106     SE-122 45 Enskede     Tel: +46 8 5221 9200     Webb: www.aprio.se     E-post: [email protected]     Priser: Alla priser anges exkl moms