Ergonomisk formgivning

Fyra viktiga designkriterier

Ergonomi handlar inte bara om fysiskt välbefinnande utan om förebyggande av olika slags skador. Detta betyder att redan i designprocessen sätta mål och ställa krav på funktion, säkerhet och ekonomi.

 

För att uppnå dessa mål fokuserar vi på fyra huvudområden:

  • Avlastning
  • Halksäkerhet
  • Fallskydd
  • Isolering

Sammantaget leder god ergonomisk formgivning till ökad produktivitet, nöjdare personal, färre arbetsskador och därmed minskade kostnader till följd av trötthet och sjukfrånvaro.

Avlastning

Avlastningsmattor är utvecklade för att få kroppen att naturligt och omärkbart ”svaja”, vilket stimulerar vader och benmuskler till subtila rörelser. Dessa små rörelser ökar blodcirkulation och syresättning av muskelgrupperna i fötter, ben och ländrygg. En förutsättning för detta är att mattorna varken är för hårda eller för mjuka.

 

Att stå på hårda golv leder till sammandragningar i muskelfibrerna vilket minskar blodflödet samt skapar trötthet och smärta i muskler och leder. Långvarigt statiskt stående kan också orsaka pronering eller sänkning av fotvalvet. Även om detta mest är tröttande kan det på sikt leda till mer smärtsamma tillstånd som hälsporre eller allvarligare fotskador. Smärtor i nedre delen av ryggen är också mest frekventa hos personer som står i fyra eller fler timmar per arbetsdag.

Halksäkerhet

Var sjätte arbetsplatsrelaterad skada tillskrivs halkolyckor. Dessa är ofta allvarliga och står för 35% av förlorad arbetstid på grund av konvalescens. Halkskydd handlar om hur såväl ovan- som undersidor av mattor är designade. Ovansidan ska ha material, mönster och texturer som förhindrar fötterna att glida på mattan, och undersidan skall vara formgiven för att underlätta dränering av vätskor samt reducera risken att mattan glider på golvet.

Fallskydd och ljuddämpning

Många skador orsakas av fallande föremål. En bra matta skall dämpa och neutralisera stötar och törnar. Därmed minskar antalet krosskador samtidigt som ljudnivån hålls låg och golven skyddas.

Isolering

Fabriksgolv, särskilt inom livsmedelsindustrin, är ofta kalla och våta. Rent generellt ökar en matta avståndet mellan fot och golv vilket hjälper till att hålla fötterna varmare. Om mattan dessutom har god isoleringsförmåga ökar känslan av välbefinnande markant.

Aprio AB     Gubbängsvägen 106     SE-122 45 Enskede     Tel: +46 8 5221 9200     Webb: www.aprio.se     E-post: [email protected]     Priser: Alla priser anges exkl moms